Odkrivanje netesnosti in vzdrževanje

Odkrivanje netesnosti s Helijevim masnim spektrometrom je ena izmed najbolj natančnih in uporabnih metod za določanje obsega in mesta puščanja v vakuumskih sistemih in komponentah.

Visoka natančnost metode vam ponuja različne prednosti in možnosti:

  • Element ali sistem je preizkušen v čistih vakuumskih pogojih
  • Enostavna povezava detektorja z vakuumskim sistemom
  • Certificirana naprava zagotavlja sledljivost meritve in možnost izdaje certifikata
  • Natančna metoda lahko zazna mesto puščanja na območju nekaj centimetrov.

Naši strokovanjaki vam lahko pomagajo tudi pri vzdrževanju in servisiranju:

  • Vakuumskih komponent drugih proizvajalcev
  • Vakuumske medicinske opreme drugih izvajalcev
  • Vakuumskih sistemov od nizkega do ultravisokega vakuuma
  • Vgradnji različne vakuumske opreme.
Odkrivanje netesnosti ohišja iz nerjavnega jekla

Galerija